AKO DODAT PODKLADY PRE POTLAČ TOVARU

Ako špecialisti na potlač reklamných predmetov ponúkame široký výber rôznych potlačových technológií, ktorými dokážeme ozdobiť textil, drobné reklamné predmety, kalendáre, diáre, kožené výrobky, keramiku, golfové vybavenie a mnoho ďalších predmetov.

Pri objednávke tovaru s potlačou je nutné jednoznačne definovať farebnosť, ideálne v systéme farieb Pantone. Do úvahy sa musí brať tiež výsledný vzhľad potlače, kedy podkladová farba môže opticky skresliť farbu potlače (na tmavom podklade bude natlačený odtieň farby iný ako totožná farba natlačená na bielom podklade).

Výnimku tvorí technológia výšivka, ktorá využíva špeciálny vzorkovník nití, ktorý vám na vyžiadanie ukáže obchodný zástupca. Ak nedefinujete farbu nite podľa tohoto vzorkovníka, vyberieme najbližší možný odtieň podľa nášho uváženia.

Ďalšou výnimkou je farebné podanie potlače digitálnymi technológiami. Vďaka nižšiemu podaniu farebného spektra digitálnych tlačových strojov, ktoré všetky vychádza z tlače farieb systémom CMYK nie je možné docieliť tlače štandartných coated Pantone odtieňov ako u konvenčných technológií. K porovnaniu slúžia špeciálne vzorkovníky Pantone color bridge, ktoré sú k nahliadnutiu u obchodných zástupcov. Vzťahuje sa k technológiám UV digitálna tlač, sublimácia, digitálna tlač rotačných predmetov.

Podklady pre tlač nám môžete dodať dvomi spôsobmi, a to v elektronickej alebo tlačenej podobe.

  1. Podklady v elektronickej podobe vo formáte CDR alebo vo formátoch EPS, AI, PDF (fonty prevedené do kriviek). Predlohy spracované vo vektorových programoch typu Adobe Illustrator a CorelDraw môžu obsahovať ako vektorové, tak bitmapové súbory. Bitmapy či obrázky z Wordu, Excelu a webových stránok obvykle nie sú vhodné na ďalšie spracovanie. U rastrových obrázkov je nutné dodať predlohu v elektronickej podobe vo veľkosti 1: 1 a rozlíšenie min. 300 DPI. Predlohy pre plnofarebnú a digitálnu tlač musia byť v správnom rozmere, farebnom režime, rozlíšení a so všetkými náležitosťami (orezové značky, rezerva na spad ...) tlačového PDF. Podklady môžete zaslať tiež v kompresných formátoch typu ZIP a RAR, ktoré sú žiaduce z dôvodu zmenšenia prenášaného objemu dát. Ak zasielate podklady vo vyššie definovaných formátoch (CDR, EPS, AI), budeme ešte radi, ak súčasne priložíte aj náhľad napríklad v JPG alebo PDF.
  2. Podklady v tlačenej podobe, tu je nutné previesť grafiku do elektronickej podoby - vektorov. U rastrových obrázkov je nutné dodať predlohu vo kvalitnej tlačenej forme vo veľkosti 1: 1.
  3. Dodanie podkladov pre jednotlivé technológie: Sieťotlač, tampónová Pieskovanie, Razba, Laser, Výšivka - dodanie podkladov vo vektoroch. Fonty musia byť prevedené do kriviek.

Transfer - preferujeme dodanie podkladov vo vektoroch. Fonty musia byť prevedené do kriviek. U plnofarebnej grafiky musia byť podklady vždy konzultované s obchodným zástupcom a technológom. Po konzultácii sa určí podmienky dodania podkladov.

Výpal, Sublimačná tlač, Samolepky, 3D etikety, digitálna tlač - dodanie podkladov vo vektoroch aj v bitmapách. U bitmapových, rastrových obrázkov je nutné dodať predlohu v elektronickej podobe vo veľkosti 1: 1 s rozlíšením min. 300 DPI. Plnofarebné predlohy musí byť v správnom rozmere, farebnom režime, rozlíšení a so všetkými náležitosťami (orezové značky, rezerva na spad ...) tlačového PDF.

Podklady môžete zaslať tiež v kompresných formátoch typu ZIP a RAR, ktoré sú žiaduce z dôvodu zmenšenia prenášaného objemu dát. Ak zasielate podklady vo vyššie definovaných formátoch (CDR, EPS, AI), budeme ešte radi, ak súčasne priložíte aj náhľad napríklad v JPG alebo PDF.

Pri prevode dát z jednotlivých formátov, alebo aj v rámci totožného formáte, môže dochádzať k ich deformácii (vždy záleží na kvalite spracovania zdrojových dát). Preto dodanie podkladov podľa uvedených pravidiel nezbavuje kupujúceho zodpovednosti pri odsúhlasovaní finálneho, podľa nami vytvoreného grafického náhľadu.

Nesplnenie týchto povinností zbavuje predávajúceho zodpovednosti za kvalitu potlače a kupujúci nemá právo žiadať bezúplatnú opravu ani odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu.

Cena za spracovanie predlôh k tlači sa účtuje podľa začatého času grafika. Cena na tieto práce bude vždy oznámená obchodným zástupcom.

Ku každej objednávke tovaru s potlačou bude zákazníkovi zaslaná korektúra v PDF, vždy sa jedná len o náhľadovom dáta. Táto korektúra je záväzná a zákazník tým berie na vedomie, že v prípade zmeny potlače oproti kúpnej zmluve počas jeho odsúhlasenie, tj. Zmene technológie, farby, počtu a veľkosti potlače, sa môže zmeniť cena potlače podľa platných cenníkov. Farebné prevedenie u tovaru je dané popisom: "Názov tovaru" a "Kód tovaru". Vytlačením náhľadu tlačiarňou alebo zobrazením na monitore nedá porovnávať skutočnosť. Farby zobrazené na náhľadoch v elektronickej pošte nezodpovedajú skutočnosti, záväzné sú odtiene uvedené v popise: "Farba potlače" a farba uvedená v "Kód tovaru".

Zákazník, ktorý potvrdí podobu grafiky a korektúru textov je zodpovedný za jeho správnosť. Na neskoršie pripomienky týkajúce prehliadnutých preklepov, iných chýb alebo zmien grafiky nemôže byť braný zreteľ.