Ochrana osobných údajov

Správa a spracovanie osobných údajov

Tieto nižšie popísané zásady ochrany osobných údajov (spoločne s našimi zmluvnými podmienkami) stanovuje podmienky, za ktorých spoločnosť Excursion services, s. r. o.  používa a chráni všetky osobné údaje a ďalšie informácie s tým súvisiace, ktoré jej poskytnete pri používaní jej webových stránok. Excursion services, s. r. o. je povinná chrániť vaše súkromie, vrátane osobných údajov, a túto povinnosť sa zaväzuje riadne dodržiavať. Akékoľvek požiadavky na oznámenie vašich osobných údajov činíme pri používaní tohto webu, aj pri iných prípadných príležitostiach vždy len v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane našich interných predpisov, ktoré ich dopĺňajú. Neustále sledujeme aktuálny stav legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov a priebežne podľa toho aktualizujeme aj ochranu osobných údajov v našej spoločnosti. Tieto zmeny a doplnenia pravidiel ochrany osobných údajov potom aktualizujeme aj na našich webových stránkach, čo sa prejaví aj v zmenách a aktualizácii týchto zásad ochrany osobných údajov. Preto vás žiadame, aby ste tieto naše zásady ochrany osobných údajov pravidelne sledovali. Všetky zmeny našich zásad ochrany osobných údajov však hodláme realizovať práve k posilneniu ochrany vašich osobných údajov a k zvýšeniu vášho komfortu pri kontakte s nami.

Pre účely komunikácie s našimi zákazníkmi, obchodnými partnermi, prípadne návštevníkov našich webových stránok zhromažďujeme iba osobné údaje, ktoré sú potrebné na plnenie našich zmluvných povinností, alebo na účely našej čo najlepšej vzájomnej komunikácie a zlepšovanie našich služieb, či komunikácie so záujemcami o naše produkty a služby. Tieto osobné údaje zhromažďujeme tiež od našich partnerských spoločností, pre ktoré vykonávame dodávky tovaru ich zákazníkom. Pre vyššie uvedené účely získavame spravidla vaše adresné (kontaktné) osobné údaje, ako je vaše meno, priezvisko, adresu bydliska (prípadne len poštové smerovacie číslo), e-mailovú adresu, telefónne číslo a podobne. Tieto osobné údaje získavame vždy iba vtedy, ak je to náš zákonný nárok, ostatné osobné údaje, ako sú napríklad vaše záujmy a preferencie, či informácie o vašich návštevách našich webových stránok, potom zhromažďujeme iba s vaším výslovným súhlasom. A tento svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje, ktoré sme získali, zhromažďujeme preto, aby sme mohli riadne plniť naše zmluvné povinnosti, aby sme lepšie porozumeli vašim preferenciám a následne vám mohli poskytovať lepšie služby a produkty. Informácie z vašich návštev našich webových stránok využívame s cieľom zlepšovať a rozvíjať naše webové stránky. Za tým účelom vás budeme tiež čas od času upozorňovať na zmeny na našich webových stránok, produktov alebo služieb.

Ak nám k tomu dáte svoj súhlas, budeme vám zasielať aj informácie o našich propagačných akciách, týkajúcich sa nových produktov, špeciálnych ponuk, na účely prieskumu trhu, a podobne. V rámci legislatívou dovolených postupov vykonávame analýzu údajov o návštevách našich webových stránok, aby sme poznali nákupné trendy, zákaznícke preferencie, návštevnosť našich webových stránok a podobne. Zároveň nám tieto informácie slúžia k posilňovaniu bezpečnosti našich webových stránok aj bezpečnosti vašich osobných údajov. Informácie o vašich osobných údajoch či vašich aktivitách na našich webových stránkach poskytneme iným osobám len v prípade, že nám to ukladajú, či umožňujú právne predpisy.

Zabezpečenie osobných údajov

Ochrana súkromia a ochrana vašich osobných údajov je pre spoločnosť Excursion services, s. r. o.  veľmi dôležitá. Dodržiavame všetky platné predpisy Európskej únie, slovenské zákony a ďalšie predpisy na ochranu osobných údajov a všetky vaše informácie považujeme za dôverné. Máme zavedené účinné systémy na ochranu osobných údajov a usilujeme o to, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu, strate alebo poškodeniu osobných údajov spracúvaných alebo zhromaždených naším prostredníctvom, vrátane našich webových stránok.

Cookies

Cookie je malý textový súbor, ktorý po návšteve našich webových stránok žiada o to, aby mohol byť stiahnutý do vášho osobného počítača, chytrého telefónu, tabletu alebo iného zariadenia, ktoré používate na prístup na web. Tento súbor môžete odmietnuť, alebo kedykoľvek neskôr vymazať. Súbory cookie sa používajú k záznamu internetovej prevádzky a zahŕňajú identifikáciu stránok, ktoré sú používané, produktov, ktoré ste si prezerali, čas strávený prehliadaním a zapamätanie si vašich preferencií. To nám pomáha analyzovať dáta o návštevnosti webu, aby sme zlepšili užívateľské prostredie našich webových stránok. Celkovo nám súbory cookie pomáhajú poskytnúť vám lepšie webové stránky, čo nám umožňuje tiež sledovať, ktoré stránky považujete za užitočné. Súbor cookie však v žiadnom prípade neobsahujú vaše osobné údaje. Viac informácií o cookies si môžete zistiť sami napríklad na webových stránkach www.wikipedia.org.

Odkazy na iné webové stránky

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky tretích strán. Napríklad na webové stránky výrobcov rôznych zariadení a podobne. Nad cudzími webovými stránkami však nemáme žiadnu kontrolu a týmto našim zásadám ochrany osobných údajov nepodliehajú. Ich vlastné zásady ochrany súkromia sa budú vzťahovať na vaše osobné údaje, ktoré sa môžu líšiť od našich zásad. Vzhľadom k tomu, že odkazujeme na webové stránky našich solídnych obchodných partnerov, sme presvedčení, že aj u nich je ochrana osobných údajov dostatočná. Avšak ak máte akékoľvek otázky, mali by ste sa riadiť informáciami na ich webových stránkach.

Vaša kontrola nad osobnými údajmi

Spracovanie vašich osobných údajov môžete obmedziť najmä nasledujúcimi spôsobmi:

a) ak nechcete dostávať marketingové informácie, môžete tak kedykoľvek urobiť kliknutím na odkaz, kde si odhlásite všetky e-maily, ktoré sú vám zaslané, aby ste sa odpojili od tejto ďalšej e-mailovej komunikácie, alebo nám to môžete oznámiť poštou na adresu: Excursion Services s. r. o., Továrenská 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, alebo na E-mail: info@sk-reda.sk,

b) Vaše osobné údaje nebudeme predávať, distribuovať ani poskytovať tretím stranám, pokiaľ k tomu nebudeme mať váš výslovný súhlas, alebo ak k tomu nebudeme oprávnení zo zákona,

c) za podmienok ustanovených právnymi predpismi vám na vašu žiadosť poskytneme aj ďalšie informácie týkajúce sa vašich osobných údajov, alebo vaše osobné údaje za podmienok ustanovených právnymi predpismi prenesieme na základe vašej požiadavky vami určenej osobe,

d) ak nás o to výslovne požiadate, vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v súlade s príslušnými právnymi predpismi vymažeme, prípadne môžete využiť aj svoje právo na vaše tzv. zabudnutie, ak to bude v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ak sa domnievate, že akékoľvek vaše osobné údaje, ktoré spravujeme alebo spracovávame, sú nesprávne, napíšte nám to na niektorú z vyššie uvedených adries, kde tiež môžete dostať odpovede na svoje otázky ohľadom ochrany.