O nás

REDA_o nas

Reda a.s. je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1991. Vďaka zohranému tímu profesionálov má za sebou dlhoročné skúsenosti s importom a exportom reklamných a darčekových predmetov.

V roku 2018 sa Reda a.s. spojila so spoločnosťou Paul Stricker Group a stala sa tak jednou z najrýchlejšie rastúcich skupín na trhu reklamných a darčekových predmetov v Európe s obratom presahujúca 80 miliónov EUR a pokrytím viac ako 80 krajín na 4 kontinentoch sa zaradila medzi TOP dodávateľov v Európe. Vďaka tomuto spojeniu máme možnosť ponúknuť väčšie portfólio produktov a rozšíriť aj portfólio ponúkaných služieb pre našich zákazníkov.

Vďaka velkým skladovým kapacitám s viac ako 16 000 paletovými miestami a 30 miliónmi kusov tovaru na sklade dokážeme dodať darčekové predmety rychlo a presne tam, kde ich práve potrebujete. V rámci našej spoločnosti ponúkame viac ako 19 potlačových technológií, a to vrátane najmodernejších digitálnych technológií, vďaka ktorým sa radíme na špičku európskeho trhu.

Naším hlavním cieľom je úplná spokojnosť našich zákazníkov. O tom svedčí aj to, že sa nám podarilo opakovane umiestniť na prvých priečkach v súťažiach ako je Hviezda 3D reklamy alebo Popai awards. Vysoká kvalita našich produktov a služieb boli a sú hlavné prednosti, vďaka ktorým sme boli ako Reda, ocenení. Sme tiež členmi významných medzinárodných asociácií ako je PSI, POPAI CS a PPAI, čo nám umožňuje spoluprácu s významnými svetovými výrobcami a dodávateľmi reklamných a darčekových predmetov.

Naše poslanie

"Hlavným poslaním je vzájomne spolupracovať, s cieľom stať sa prvou voľbou zákazníka a lídrom na trhu v našom odbore. Uvedomujeme si, že k dosiahnutiu tohto cieľa sú dôležití predovšetkým naši ľudia, ako najväčšia devíza našej firmy. S hrdosťou stojíme za kvalitou našej práce, ktorej prostredníctvom budujeme úspešnú, inovatívnu, dynamickú a flexibilnu spoločnosť."

Naše firemné hodnoty

FÉROVOSŤ - "hráme fér", tzn. jednáme fér so zamestnancami, dodávateľmi, zákazníkmi a obchodnými partnermi v súlade s etickým správaním. Svojím konaním ideme príkladom ostatným. Všetci sú členovia jedného tímu a len tak môžeme dosiahnuť naše ciele. Pomáha nám stať sa dôveryhodnými.

OTVORENOSŤ - vieme vypočuť názory ostatných a nebojíme sa vyjadriť svoj názor. Otvorenosť podporuje vzájomné porozumenie a rozvoj ľudského potenciálu a tým je neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry.

UZNANIE - uznávame a ctíme zamestnanca za kvalitné výsledky práce. Podporujeme nové nápady, inovatívne myslenie a každú ďalšiu pridanú hodnotu práce smerujúcu k spokojnosti zamestnancov a rozvoju firmy.

REŠPEKT - rešpekt je založený na koncepte ľudskosti a ľudskej dôstojnosti. Pomáha nám spoluutvárať atmosféru úcty a spravodlivosti. Jeho získanie vyžaduje otvorenú komunikáciu, ktorou uznávame priestor pre prejav každého človeka ako individuality.

SPOLUPRÁCA - každý z nás je súčasťou tímu, preto je dôležité spolupracovať s ostatnými. To znamená pochopenie odlišných názorov, efektívnu komunikáciu, vzájomne sa počúvať a hľadať kompromisy v dosiahnutí spoločného cieľa.

Vedenie spoločnosti

Vojtěch Kocourek, generálny riaditeľ

ruzicka

Ako absolvent Masarykovej univerzity, Fakulty ekonomicko-správnej naštartoval svoju kariéru v spoločnosti PricewaterhouseCoopers a následne pokračoval v Deloitte. Celkovo pôsobil 10 rokov v oblasti strategického poradenstva. Do Redy nastúpil v roku 2018 a bol zodpovedný za integráciu spoločnosti do skupiny Paul Stricker. Následne bol menovaný na pozíciu generálneho riaditeľa.


Vedenie jednotlivých úsekov

Alžbeta Czakóová, obchodná riaditeľka B2C

Renáta Bordovskáfinančná riaditeľka

czaakova

Do spoločnosti REDA prišla, aby uplatnila bohaté skúsenosti získané v spoločnostiach ako Xerox, či RICOH Czech Republic s.r.o., kde pracovala na najvyšších vedúcich pozíciách. Od mája 2019 sa podiela na ďalšom rozvoji celého obchodného úseku, ktorý vedie z pozície  obchodnej riaditeľky úseku B2C.

Cech

Do Redy prišla v období prerodu z lokálnej do nadnárodnej firmy, aby uplatnila pestré skúsenosti z nadnárodných prostredia, či už veľkých súkromných spoločností (KPMG, AXA) či verejného sektora (EU Court of Auditors) alebo technologické spoločnosti (GoodData). Okrem manažérskych a finančných znalostí má Renáta procesné zamerenie a snažia sa využiť technológie k maximálnemu zefektívneniu a sprehľadnenie procesov.

 

Ing. Jaroslav Čechnákupný riaditeľ

Jozef Kratochvíltechnický riaditeľ

hakl

Členom tímu REDA a.s. je od roku 2007, kedy zastával pozíciu analytika obchodných úsekov, potom vedúceho produktového marketingu a od roku 2014 riadi nákupný úsek - považuje sa teda za "odchovanca" spoločnosti REDA Zodpovedá za sortiment, jeho nákup a kolekciu katalógov.

 pultar

Po absolvovaní polygrafickej školy v roku 1995 nastúpil ihneď do spoločnosti Reda, kde vystriedal niekoľko pozícií na technickom úseku. Úspešný rozvoj technického úseku je pevne spätý s jeho kariérou. Od roku 2012 manažér výroby, od roku 2019 technický riaditeľ.

 

Štěpán Haklriaditeľ ľudských zdrojov

 

hakl

V REDA pracuje od roku 2011, kde zúročuje svoje viac ako 15-ročné skúsenosti z odboru ľudských zdrojov. Skúsenosti načerpal zo spoločnosti Lufthansa, kam nastúpil ako náborár a postupne sa vypracoval na pozíciu Manažéra ľudských zdrojov, v ktorej pokračoval aj v spoločnosti Penta – Mediclinic.