Kontakty

Obchodné oddelenie Slovensko

telefón: +421 948 023 544 (8:00–17:00)
e-mail: info@sk-reda.sk

Pozícia Meno
 Mobil  E-mail
Obchodník – západné Slovensko Juraj Nerad +421 940 657 034  juraj.nerad@sk-reda.sk
Obchodník – východné Slovensko Oliver Barinka +421 948 022 282  oliver.barinka@sk-reda.sk
Back office Martina Kovárová +421 948 023 544  martina.kovarova@sk-reda.sk