„Česká spořitelna a.s. spolupracuje s firmou Reda a.s. již od roku 2007. Mimo jiné Reda a.s. zajišťuje komplexní logistické služby v oblasti skladování a distribuce. Reklamní předměty ČS jsou uskladněny v centrálním skladu Reda v Brně, odkud jsou distribuovány na všechna místa v republice. Logistické služby společnosti splňují námi zadané požadavky v požadovaném čase, kvalitě i množství bez komplikací a reklamací. Jsou zajišťovány nejen jednotlivé objednávky reklamních předmětů, ale i dodávky vzorků a v neposlední řadě realizace centrálně objednaných zakázek s distribucí na základě rozdělovníků. Logistické služby firmy Reda a.s. využívá Česká spořitelna a.s. v rámci e-shopu i zakázek ad-hoc.“ Vladimíra Machová Česká spořitelna, a.s.